Inomhus i ridhus. Kallt men nyttig träning å det gick bra för båda flickorna.  Aurianz Quick or not Qajsa (Qakan) 5 mån

Aurianz Once in a lifetime (Bella) 22 mån